Historisk arkiv

Gjendøping av M/K Andholmen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

(19.09.02) Forsvarsminister Kristin Krohn Devold gjennomførte 17. september den offisielle gjendøpingen av M/K Andholmen på Vågen i Stavanger.

Gjendøping av M/K Andholmen

(19.09.02) Forsvarsminister Kristin Krohn Devold gjennomførte 17. september den offisielle gjendøpingen av M/K Andholmen på Vågen i Stavanger.

M/K Andholmen var i aktiv tjeneste under hele 2. verdenskrig. Under kampene i Narvik ble hun nyttet til forsyningstjeneste og senere i 1940 ble hun sendt til Scapa Flow i Skottland hvor hun ble satt inn i patruljetjeneste. I 41/42 gikk ferden til Island hvor hun også gjennomførte patruljetjeneste utenfor fjordmunningene til støtte for Murmansk-konvoiene. Etter dette var hun tilbake på norskekysten hvor hun støttet Shetlandsgjengens operasjoner. Til sammen ble det fem års krigstjeneste i verdens hardeste farvann med stor påkjenning for skrog og besetning.

I februar 1995 ble fartøyet funnet igjen, nærmest som et vrak. Stiftelsen M/K Andholmen med venneforening ble stiftet i 1996, og etter 6 års hardt restaureringsarbeid kunne fartøyet gjendøpes.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold avduket den nye navneplaten og fikk anledning til å møte mange av marinens krigsveteraner under en hyggelig omvisning.