Historisk arkiv

Forsvarets regnskap 2004

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

(18.01.05) Forsvarsministeren ser svært alvorlig på at Forsvaret har hatt et betydelig overforbruk i 2004, og at dette ikke ble oppdaget tidligere. Hun gjør det samtidig klart at overforbruket må dekkes inn av Forsvaret selv gjennom innstramminger i 2005.

Pressemelding

Nr.: 1/2005
Dato: 18.01.2005

Forsvarets regnskap 2004

Forsvarsministeren ser svært alvorlig på at Forsvaret har hatt et betydelig overforbruk i 2004, og at dette ikke ble oppdaget tidligere. Hun gjør det samtidig klart at overforbruket må dekkes inn av Forsvaret selv gjennom innstramminger i 2005.

- Dette er en svært alvorlig situasjon, og det er i seg selv alvorlig at overskridelsene ikke ble oppdaget tidligere. Forsvarsministeren understreker at forsvarssektoren er hennes ansvar, og at dette akter hun å rydde opp i.

Forsvarsdepartementet ble så sent som 20. desember 2004 oppdatert på regnskapssituasjonen, og da var beskjeden at Forsvaret samlet sett ville gå i balanse, uttaler forsvarsministeren. Forsvarsministeren tar til følge forsvarssjefens anbefaling om å stille Generalinspektøren for Hæren og administrerende direktør i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) til disposisjon.

FSJ har også stilt sin stilling til disposisjon, men forsvarsministeren ber ham fortsette slik at han med full kraft kan gå inn i oppryddingen.

Forsvarsministeren forventer at forsvarssjefens årsrapport, som ventes fremlagt 15. februar, inneholder fyldig og god informasjon om regnskapet for 2004. Hun understreker at hun er innstilt på å informere Stortinget på egnet måte.