Historisk arkiv

Nasjonal marin biobank til Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Nr.: 61/2002
Dato: 03.10.2002
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Kathrine Angell-Hansen 22 24 64 89

Nasjonal marin biobank til Tromsø

Fiskeriminister Svein Ludvigsen vil etablere en nasjonal marin biobank i Tromsø. I forslaget til statsbudsjett for 2003 er det derfor satt av midler til dette prosjektet.

Norge har bare i begrenset grad kartlagt og systematisert sine marine forekomster. En biobank vil derfor være et meget viktig bidrag til at Norge skal kunne sikre en verdiskaping basert på ressurser fra vår egen økonomiske sone. Materialet fra marine miljø til bl.a. medisinske og andre kommersielle formål har dessuten stadig voksende internasjonal interesse.

- Biobanken vil bli av stor betydning for fremtidig forskning og næringsutvikling. Dette er en viktig sak for regjeringen. Derfor er det ønskelig at vi kommer i gang så raskt som mulig. Vi vil arbeide fortløpende med saken, og håper at biobanken kan åpnes allerede neste år, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen.

Med marin biobank mener vi en samling av marint biologisk materiale, bestanddeler av slikt materiale og opplysninger som er fremkommet eller kan fremkomme ved analyse av materialet.