Historisk arkiv

Strukturordning for industritrålerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Det finnes i dag vel 100 fartøyer med nordsjøtråltillatelse. Disse deles nå i to grupper. Industritrålgruppen omfatter alle fartøyene med nordsjøtråltillatelse over 27,5 meter og nordsjøtrålgruppen alle fartøyene under 27,5 meter. (05.07.2002)

Pressemelding

Nr.: 41/2002
Dato: 05.07.02
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Jan Frederik Danielsen 22 24 64 42

Strukturordning for industritrålerne

Regjeringen har vedtatt forskriftsendringer som åpner for at mange av fartøyene med nordsjøtråltillatelse kan gjennomføre frivillige tilpasninger for å øke lønnsomheten. Slike ordninger er tidligere innført for de fleste andre typer havfiskefartøyer.

Det finnes i dag vel 100 fartøyer med nordsjøtråltillatelse. Disse deles nå i to grupper. Industritrålgruppen omfatter alle fartøyene med nordsjøtråltillatelse over 27,5 meter og nordsjøtrålgruppen alle fartøyene under 27,5 meter.

- For industritrålerne innføres nye utskiftningsregler og det fastsettes en enhetskvoteordning basert på de samme prinsippene som for øvrige grupper innen havfiskeflåten. Det innebærer at de som ønsker det kan overføre kvoter fra fartøy som tas ut av fisket til eksisterende fiskefartøyer. Slik kan gjenværende fartøyer øke sine kvoter og sin lønnsomhet, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen.

For nordsjøtrålerne (fartøyene under 27,5 meter) videreføres dagens utskiftningsregler, bortsett fra at lasteromsvolumet kan økes med 30 prosent ved utskifting av fartøy, mot dagens 20 prosent. Fiskeriministeren sier at det ikke er aktuelt å innføre enhetskvoteordning eller andre tiltak før spørsmål omkring krepstrålkonsesjoner er avklart.

Trålfiske etter makrell skilles nå ut som en egen konsesjonsordning både for industritrålerne og nordsjøtrålerne og konsesjon kan gis dersom fartøyet har deltatt i makrelltrålfisket i 1999, 2000 eller 2001.