Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye regler om leveringsvilkår for torsketrålere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Regjeringen har fastsatt nye regler om leveringsplikt for torsketrålere. Fiskeriminister Svein Ludvigsen sier at det med dette legges et bedre grunnlag for bearbeiding av fisk i flere lokalsamfunn langs kysten. (12.09.2003)

Pressemelding

Nr.: 59/2003
Dato: 12.09.2003
Kontaktperson:
Avdelingsdirektør Jan Frederik Danielsen 22 24 64 42
Seniorrådgiver Vidar Landmark 22 24 63 69

Nye regler om leveringsvilkår for torsketrålere

Regjeringen har fastsatt nye regler om leveringsplikt for torsketrålere. Fiskeriminister Svein Ludvigsen sier at det med dette legges et bedre grunnlag for bearbeiding av fisk i flere lokalsamfunn langs kysten.

- Leveringsplikten for en del torsketrålere har vært en sak som har versert i en årrekke, og det har skapt mye misnøye at leveringsplikten i en del tilfeller ikke har blitt overholdt. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et regelsett om hvordan denne leveringsplikten skal fungere, sier Svein Ludvigsen.

Det har vært gjennomført en omfattende høringsrunde, hvor både sentrale og lokale høringsinstanser har fått uttale seg om ulike alternativer for hvordan leveringsplikten bør innrettes. Høringsuttalelsene viser stor uenighet mellom høringsinstansene, fra de som mener at leveringsplikten bør oppheves og til de som mener at dersom dagens individuelle vilkår ikke etterleves, så bør trålkonsesjonene umiddelbart inndras.

De nye reglene bygger på at dagens individuelt fastsatte leveringsvilkår skal videreføres, men med en subsidiær leveringsplikt innenfor tre regioner dersom den bedriften som er tilgodesett i vilkårene ikke ønsker å kjøpe råstoffet. Dette er nytt i forhold til dagens ordningen.

- Dette vil skape et bedre grunnlag for produksjonsvirksomhet i mange lokalsamfunn, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen. - Fra statens side kan vi ikke tvinge noen til å drive foredling av fisk, verken i det ene eller det andre lokalsamfunn, dersom virksomheten ikke er lønnsom. Det grepet vil nå tar, vil likevel være et bidrag til å sikre råstofftilførselen i hver av regionene. Deretter er det opp til bedriftene å utnytte denne muligheten, sier Ludvigsen.

- De nye reglene inneholder også bestemmelser om hvordan prisen skal fastsettes når det blir levert fangst i henhold til leveringsplikten. Erfaringen har vist at uenighet om pris har vært et kjernepunkt i de tilfellene leveringsplikten ikke har fungert. Det er derfor viktig at dette har kommet på plass, sier fiskeriministeren.

Samtidig med at disse forslagene ble sendt på høring, ble det også foreslått innført tvangsmulkt og overtredelsesgebyr som sanksjonsmidler. Disse forslagene har fått oppslutning blant høringsinstansene, men krever lovendring og kan derfor ikke iverksettes nå. En sak om dette blir fremmet for Stortinget. Inntil videre vil brudd på leveringsplikten kunne sanksjoneres ved inndragning eller suspensjon av konsesjoner, eller bøtestraff.

- Etter at de nye reglene nå har ryddet opp i hvordan leveringsplikten skal praktiseres, vil det i høyeste grad være aktuelt å forfølge brudd på leveringsplikten, sier Svein Ludvigsen.

Til red:

Fiskeriminister Svein Ludvigsen er tilgjengelig for media på tlf. 22 24 64 00 kl. 12.10 til 12.45 i dag.

Til toppen