Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økt innsats for beskyttelse av korallrev

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

For å verne det store korallrevfeltet vest for Røst, har fiskeriminister Svein Ludvigsen forbudt fiske med bunntrål i dette området. Feltet ble registrert av Havforskningsinstituttet i 2002. Ludvigsen sier at Fiskeridepartementet arbeider med lignende tiltak for å verne det nylig registrerte korallrevfeltet utenfor Hvaler. Samtidig ber han nå Fiskeridirektoratet om å lede en arbeidsgruppe som skal vurdere ytterligere tiltak. (12.01.2003)

Pressemelding

Nr.: 2/2003
Dato: 12.01.2003
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Inger Oline Røsvik 22 24 64 59

Økt innsats for beskyttelse av korallrev

For å verne det store korallrevfeltet vest for Røst, har fiskeriminister Svein Ludvigsen forbudt fiske med bunntrål i dette området. Feltet ble registrert av Havforskningsinstituttet i 2002. Ludvigsen sier at Fiskeridepartementet arbeider med lignende tiltak for å verne det nylig registrerte korallrevfeltet utenfor Hvaler. Samtidig ber han nå Fiskeridirektoratet om å lede en arbeidsgruppe som skal vurdere ytterligere tiltak.

- Dypvannskorallrev er blant våre mest sårbare og verdifulle marine naturtyper og det er viktig å få til effektiv beskyttelse. Forbud mot bunntråling er et tiltak som betyr mye i denne sammenhengen, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen.

Det er i dag et generelt krav om særlig aktsomhet i nærheten av kjente forekomster av korallrev i medhold av forskriften om beskyttelse av korallrev, og fiskerimyndighetene har tidligere lagt særlige restriksjoner på fisket ved Sularyggen og ved Ivergrunnen.

Ludvigsen sier at regjeringen vil sette i verk en samlet offensiv for å hindre videre ødeleggelser av norske korallrev. I samarbeid med Miljøverndepartementet og Olje- og Energidepartementet nedsetter Fiskeridepartementet en arbeidsgruppe som skal se på problemstillinger knyttet til korallrevforekomstene i norske farvann. Gruppen skal innen mai i år legge fram forslag om ytterligere tiltak. Berørte næringer vil bli trukket med i dette arbeidet.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har nettopp avsluttet arbeidet med en oversikt over kjente korallrev i norske områder, for å sikre at korallrevforskriften blir overholdt.

Til toppen