Historisk arkiv

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser