Historisk arkiv

Oppnemning til hovudstyret i Noregs Bank

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

122/2001

Pressemelding

Nr.: 122/2001
Dato: 21.12.2001
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 913 22 811

Oppnemning til hovudstyret i Noregs Bank

Regjeringa har i dag oppnemnt desse medlemene og personlege varamedlemer til hovudstyret i Noregs Bank for perioden 1. januar 2002 - 31. desember 2005:

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen, Ringsaker (oppnemnt på nytt)

Varamedlem: stedfortredande avd.dir. Eystein Gjelsvik, Ski (oppnemnt på nytt)

Dagleg leiar Torgeir Høien, Time (oppnemnt på nytt)

Varamedlem: Direktør Solveig Elisabeth Lothe, Oslo

Avdelingsdirektør Vivi Lassen, Oslo

Varamedlem: Forskar Per Botolf Maurseth, Oslo

Regiondirektør Kristine Sundtoft, Lillesand er oppnemnt som varamedlem for Trond R. Reinertsen for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2003.

Etter dette har hovudstyret denne samansetninga:

Medlemer

Svein Ingvar Gjedrem (leiar), Oppegård

Jarle Bergo (nestleiar), Enebakk

Sigbjørn Johnsen, Ringsaker

Vivi Lassen, Oslo

Torgeir Høien, Time
.

Sylvi Røssland Sørfonn, Fitjar

Trond R. Reinertsen, Trondheim

Personlege varamedlemer

Ingen oppnemnt

Ingen oppnemnt
.

For Johnsen: Eystein Gjelsvik, Ski

For Lassen: Per Botolf Maurseth, Oslo

For Høien: Solveig Elisabeth Lothe, Oslo

For Sørfonn: Tore Johansen, Aremark

For Reinertsen: Kristine Sundtoft, Lillesand