Historisk arkiv

Ny lov om eiendomsmegling: Tryggere bolighandel med skjerpede krav til meglerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

42/2002

Finansdepartementet ønsker mulighet til å regelfeste økt innsyn i budrundene, for dermed å hindre at boligkjøpere lures av falske bud i forbindelse med bolighandelen. Samtidig skal det kunne stilles strengere krav til faglig leder i eiendomsmeglingsforetak for å øke kvaliteten på meglertjenestene. (14.06.2002)

Pressemelding

Nr.: 42/2002
Dato: 14.06.2002
Kontaktperson: Tore Mydske, telefon 22 24 45 88, mobil 913 53 292/Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09, mobil 913 22 811

Ny lov om eiendomsmegling:

Tryggere bolighandel med skjerpede krav til meglerne

Finansdepartementet ønsker mulighet til å regelfeste økt innsyn i budrundene, for dermed å hindre at boligkjøpere lures av falske bud i forbindelse med bolighandelen. Samtidig skal det kunne stilles strengere krav til faglig leder i eiendomsmeglingsforetak for å øke kvaliteten på meglertjenestene.

Finansdepartementet skal etter det nye forslaget til lov om eiendomsmegling kunne utarbeide nærmere regler om innsynsrett i bud og om budgivere. Etter dagens lovbestemmelser kan ikke en boligkjøper kreve å få vite av megleren hvilke andre som har lagt inn bud på en bolig. Det er derfor ikke mulig å selv forsikre seg om at budet er ekte. Etter påstander om ”falske bud” i bransjen, mener departementet at det er behov for en slik forskriftshjemmel.

Lovforslaget ( Ot.prp. nr. 96) innebærer også at Kredittilsynet skal kunne gi nærmere regler om plikter og ansvar for den faglige lederen av meglerfirmaet. Eiendomsmeglerforetak skal i henhold til dagens regler være ledet av en advokat eller statsautorisert eiendomsmegler. Det er imidlertid ikke stilt spesielle krav til den faglige lederen. I praksis kan derfor samme person være faglig leder for flere foretak, noe som kan føre til at oppfølgingen ikke blir god nok og at kvaliteten på meglertjenesten ikke blir tilfredsstillende overfor de som skal kjøpe bolig. Bruk av ufaglærte boligselgere er heller ikke uvanlig. Kredittilsynet har i sitt tilsyn med foretakene sett flere eksempler på dette. Det foreslås også krav til egnethet for eiere av eiendomsmeglingsfirmaer.