Historisk arkiv

Finansdepartementet gir DnB tillatelse til å overta Nordlandsbanken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

18/2003

Finansdepartementet har i dag gitt Den norske Bank ASA tillatelse til å erverve Nordlandsbanken ASA. (21.02.2003)

Pressemelding

Nr.: 18/2003
Dato: 21.02.2003
Kontaktperson: Anne-Sissel Skånvik, telefon 22 24 41 09 / 91 32 28 11 / Tore Mydske, telefon 22 24 45 88

Finansdepartementet gir DnB tillatelse til å overta Nordlandsbanken

Finansdepartementet har i dag gitt Den norske Bank ASA tillatelse til å erverve Nordlandsbanken ASA. Det er også gitt godkjennelse av ny konsernstruktur som følge av ervervet. Den nye konsernstrukturen innebærer at det inntil videre vil være to banker i DnB-konsernet. Finansdepartementet har satt vilkår for tillatelsen.

Les brevet fra Finansdepartementet her

Les pressemelding fra Kredittilsynet her