Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 62 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

108/2004

I Pensjonsmeldingen som legges fram i dag, foreslår Regjeringen å innføre fleksibel pensjonsalder i folketrygden fra 62 år. Det åpnes også for å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting mot arbeidsinntekt. (10.12.2004)

Pressemelding

Nr.: 108/2004
Dato: 10.12.2004
Kontaktperson: Finansdepartementet: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Arbeids- og sosialdepartementet: Else Kathrine Nesmoen, telefon 22 24 21 16 / mobil 91 12 70 10

Fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 62 år

I Pensjonsmeldingen som legges fram i dag, foreslår Regjeringen å innføre fleksibel pensjonsalder i folketrygden fra 62 år. Det åpnes også for å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting mot arbeidsinntekt.

I tråd med forslaget fra Pensjonskommisjonen, går Regjeringen inn for at det innføres fleksibel pensjonsalder i folketrygden. Den enkelte vil få større innflytelse over pensjoneringstidspunktet, og det vil bli enklere å trappe ned arbeidsinnsatsen over tid. Overgangen til pensjonisttilværelsen kan da gjøres mer gradvis. Alderspensjonen kan tas ut allerede fra 62 år. Pensjonen blir høyere desto lenger en fortsetter i arbeid.

Regjeringen går også inn for at den enkelte kan jobbe som pensjonist, uten at pensjonen avkortes. Dette er en stor forenkling i forhold til dagens regler, og vil gjøre det mer lønnsomt for de som ønsker å kombinere arbeid og pensjon.

I pensjonskommisjonens innstilling ble det foreslått en modell for fleksibel pensjonsalder fra 62 år. I modellen stilles det visse krav til pensjonsopptjening som vil medføre at forholdsvis mange (særlig kvinner) ikke kan benytte seg av den. Dette skyldes at de har for lav inntekt i løpet av yrkeskarrieren. Derfor fremmer også Regjeringen en alternativ modell der kravene til opptjening er lavere enn i kommisjonens modell, slik at flere kan benytte seg av tidligpensjon. Særlig vil andelen kvinner som får mulighet til å ta ut hel eller delvis pensjon i aldersgruppen 62-67 år øke.

Pensjonen mellom 62 og 67 år vil i noen tilfeller bli lav. Denne kan imidlertid kombineres med arbeid eller annen inntekt uten at det fører til avkorting av pensjonen.

I tillegg foreslås at adgangen til tidligpensjon skal kunne avhenge av den samlede ytelsen fra folketrygden og supplerende pensjonsordninger. Begge disse tiltakene vil bidra til at flere kan ta ut tidligpensjon.

Til toppen