Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringen vil bedre pensjonsopptjening ved omsorgsarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

105/2004

I Pensjonsmeldingen foreslår Regjeringen å forbedre ordningen med pensjonsopptjening ved omsorgsarbeid. (10.12.2004)

Pressemelding

Nr.: 105/2004
Dato: 10.12.2004
Kontaktperson: Finansdepartementet: Runar Malkenes, telefon 22 24 41 09 / mobil 95 21 42 83, Arbeids- og sosialdepartementet: Else Kathrine Nesmoen, telefon 22 24 21 16 / mobil 91 12 70 10

Regjeringen vil bedre pensjonsopptjening ved omsorgsarbeid

I Pensjonsmeldingen foreslår Regjeringen å forbedre ordningen med pensjonsopptjening ved omsorgsarbeid. Ordningen skal gi større økonomisk uttelling og omfatte flere. Dette gjelder både innenfor forslaget til en framtidig alderspensjon i folketrygden og innenfor dagens pensjonssystem.

Dagens ordning for omsorgsopptjening i folketrygden gjelder for opptjening fra 1992 og senere. Regjeringen ønsker at også de som har krav på omsorgsopptjening i årene før 1992, kan nyte godt av ordningen. Dette bidrar til å rette opp en del av de pensjons­messige skjevhetene som i dag eksisterer mellom menn og kvinner

Omsorgsopptjening i en framtidig folketrygd

I dagens folketrygd godskrives tre pensjonspoeng årlig ved ulønnet omsorg for barn under 7 år, og for syke, funksjonshemmede og eldre. Opptjeningen tilsvarer en inntekt på om lag 235 000 kroner pr. år. I forslaget til et framtidig alderspensjonssystem i folketrygden mener Regjeringen dette bør forbedres betydelig. Det foreslås at pensjonsopptjeningen skal svare til den inntekten man hadde før omsorgsfraværet tok til, opp til en inntekt på 6 G (352 700 kroner). I tillegg foreslår Regjeringen at alle skal få godskrevet omsorgsopptjening tilsvarende en inntekt på minst 4,5 G, det vil si 264 500 kroner.

Forslaget vil styrke pensjonsopptjeningen for personer som har ulønnet omsorgsarbeid, og bidra til en jevnere fordeling av utbetalt pensjon mellom menn og kvinner.

Omsorgsopptjening i dagens folketrygd

Regjeringen foreslår også å gi tilbakevirkende kraft for omsorgsopptjening for årskull som ikke vil omfattes av nye opptjeningsregler i folketrygden. I meldingen skisserer Regjeringen ulike alternativer for dette. Regjeringen vil komme tilbake med et konkret forslag etter at Stortinget har tatt stilling til prinsippene for den framtidige alderspensjonen i folketrygden.

Til toppen