Historisk arkiv

Endringer i hjemme-PC-ordningen fra og med i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding nr.: 74/2005

For nye avtaler som inngås fra og med 14. oktober 2005, kan månedlig trekk i brutto lønn høyst tilsvare om lag 10 000 kroner over en treårsperiode. (14.10.05)

Pressemelding

Nr.: 74/2005
Dato: 14.10.2005
Kontaktperson: Frank Vatne, telefon 22 24 41 31 / 91 33 57 02, Hans Peter Lødrup, telefon 22 24 41 76, Stian Wessel, telefon 22 24 42 31

Endringer i hjemme-PC-ordningen fra og med i dag

Finansdepartementet varsler i Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) endringer i forskriften til skatteloven om den såkalte hjemme-PC-ordningen. For nye avtaler som inngås fra og med 14. oktober 2005, kan månedlig trekk i brutto lønn høyst tilsvare om lag 10 000 kroner over en treårsperiode. Forslaget innebærer at ordinære hjemme-PCer fortsatt kan subsidieres gjennom ordningen. Fra samme tidspunkt er det heller ikke anledning til å la kommunikasjon inngå i nye bruttotrekkordninger.

For hjemme-PC-ordninger som er organisert som bruttotrekksordninger (trekk i brutto lønn), stilles det i tillegg til beløpsbegrensningen krav til at skattyter gjennom ordningen må finansiere en komplett hjemme-PC/datamaskin i ordets tradisjonelle forstand. Det innebærer at det ikke er anledning til bare å finansiere tilleggsutstyr gjennom ordningen. Siden bruttotrekkordningen ble etablert har det vært en utvikling i retning av at mange nå inkluderer tilleggsutstyr som digitale videokameraer og store plasmaskjermer. Slikt utstyr kan neppe begrunnes ut fra tjenstlige behov og er dermed i strid med målet med ordningen.

Regjeringen foreslår å samle reglene for skattlegging av telefon, mobiltelefon og Internett-tilgang mv. Det skjer ved at reglene om arbeidsgivers dekning av arbeidstakers utgifter til Internettoppkobling tas ut av hjemme-PC-forskriften og innlemmes i den nye sjablonmetoden for elektronisk kommunikasjon. Dette innebærer at det ikke lenger vil være anledning til å finansiere elektronisk kommunikasjon i noen form gjennom en hjemme-PC-ordning. For hjemme-PC-avtaler som er inngått før 14. oktober 2005, vil det gjelde en overgangsordning ut 2005. For avtaler som inngås fra og med 14. oktober 2005 er det ikke anledning til å dekke Internett-tilgang eller annen elektronisk kommunikasjon gjennom bruttotrekk. Fra og med 1. januar 2006 vil de nye reglene om sjablonbeskatning av elektronisk kommunikasjon gjelde for all arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon.