Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Åpningstale Tusenårsstedet i Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsens tale under den offisielle åpningen av Vardø som tusenårssted i Finnmark fylke. (22.07.05)

Åpningstale Tusenårsstedet i Finnmark

Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen, Vardø 22. juli 2005

Ordfører, Excelenser, Vardøværinger og annet godtfolk.

Gratulerer med dagen.

Feiring og fest er hverdagens krydder. Vardø og vardøværingene fortjener en festdag, fordi byen har en stolt historie og fyller med det et viktig kapittel i Norges historie.

Men Vardø og vardøværingene fortjener også en festdag etter mange slitsomme hverdager. I kveld åpnes Finnmark fylkes tusenårssted offisielt, og som representant for regjeringen er jeg svært glad for å få lov til å utføre den høytidelige handlingen. Samtidig bringer jeg med meg hilsener fra statsministeren og kulturministeren.

Et tusenårssted trekker linjer tilbake i tid og peker fremover. Finnmark har lengre historie og bosetting enn noen annen del av kongeriket. Den store dikterhøvdingen Knut Hamsun lot nybrottsmannen Isak fra Sellanrå undre seg om hvem som aller først tråkket opp stien over moer og myrer og gjennom skogene. I Finnmark har folk tråkket spor i 11.000 år. Og i Vardø kan hende så mye som 6000 til 7000 år. I et sånt perspektiv blir Norges markering av 100 år som selvstendig nasjon en relativt kort periode.

Men kombinasjonen av å markere Vardø som Finnmarks tusenårssted også som en del av nasjonen 100 års markering forener den nær og fjerne fortid, den bekrefter at her skal folk fortsatt være. Oppturer og nedturer til tross. Vardø har gjennom tidene hatt sin rikelige andel av slike, tross det, her folk klorer seg fast, og leve det gode liv i kamp for å gi neste generasjon tilhørighet og identitet.

Vi synger " slekt skal følge slekter gang", og et tusenårssted i Vardø er nettopp en bekreftelse på at slekt har fulgt slekters gang lengst i øst i kongeriket, gjennom hundre år og tusen år.

Ideen om å etablere tusenårssteder i fylkene kom fra Kulturdepartementet i forbindelse med markeringen av tusenårsskiftet. Verdigrunnlaget som ligger bak tusenårsstedene er sammensatt av tre perspektiver.

Det første er at tusenårsstedet skal bygge på historiske og kulturelle verdier. Vardø by har en allsidig historie som strekker seg tilbake til de første spor av bosetning 4000-5000 år f.Kr. På 1300-tallet ble den første kirken vigslet her, samtidig med den første festningen.

Festningen, pomorhandel og hekseprosesser er tre stikkord for Vardøs historie, og i tillegg er det kulturhistoriske prosjektet "Fra fiskevær til bygrunn" med på å bringe byens sentrale plass tydeligere frem.

Fiskeri har vært en bærebjelke i byens eksistens. Nye utfordringer i fiskeriene har rammet Vardø hardt, men vardøværingene har enda en gang reist seg fra motgang og godt er det, for mulighetene for fiskeværet Vardø gir grunn til optimisme for fremtiden.

Det andre perspektivet et tusenårssted skal ha er at det skal hente inspirasjon fra andre kulturer. Vardø fikk tidlig kontakt med andre kulturer, primært gjennom handel med pomorene fra Kvitsjøområdet i Russland. Pomorhandelen var i stor grad byttehandel, men vi skal ikke overse den kulturelle verdien pomorene tok med seg til Vardø – en fargerik og annerledes kultur med flerstemt sang, fargerike klær og stor gjestfrihet.

Det tredje perspektivet et tusenårssted skal representere er verdier for fremtiden. I dag har noen av oss deltatt på konferansen "Vardøs historie og fremtidsmuligheter" hvor byens fremtidige muligheter ble belyst fra en rekke forskjellige ståsteder. Konferansen ga oss inn blikk i byens og befolkningens sterke sider, og vi har diskutert hvilke store muligheter som ligger i Nordområdene og i Vardø. Optimisme og fremtidstro var heldigvis tonen i dagens fremtidskonferanse.

Ordfører, jeg gleder meg over den nye glød og optimisme folk i Vardø viser. Jeg gleder meg over gjestfriheten. Det gjør også godt å se en nyoppusset og fargerik byfasade og et variert kulturliv som i toner, ord og bilder slår på strenger med toner og opplevelser i dur.

Det er godt å ta del i denne festen i Vardø. En by som har vært hardt prøvet, men som nå ser lys i tunnelen. Fiskerinæringen viser nye optimisme, nye statlige arbeidsplasser og kompetansemiljø er etablert. Stat, fylkeskommune, kommune, næringsliv og byens befolkning satser i en felles dugnad. Det gir synlige resultater.

Måtte tusenårsmarkeringen gi fornyet entusiasme, ny giv for unge og gamle, og måtte markeringen inspirere til forsterket innsats til et Vardø i vekst.

Med det erklærer jeg Tusenårsstedet i Finnmark for offisielt åpnet.

Til toppen