Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forslag til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Helsedepartementet har sendt forslag til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling på høring. En viktig endring i forskriften er innføringen av skillet mellom bruk av stråling som krever godkjenning, og de tilfeller der det er tilstrekkelig å sende en melding til Statens strålevern. (07.03.03)

Pressemelding

Nr.: 15
Dato: 07.03.2003

Forslag til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling

Helsedepartementet har sendt forslag til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling på høring. Forskriften som nå er sendt på høring skal erstatte eksisterende forskriftsverk på området. En viktig endring i forskriften er innføringen av skillet mellom bruk av stråling som krever godkjenning, og de tilfeller der det er tilstrekkelig å sende en melding til Statens strålevern.

Stråling anvendes i utstrakt grad innenfor ulike samfunnsområder, for eksempel innenfor medisin, forskning, industri og dagligliv, til bl.a. strålebehandling, diagnostikk, legemiddel, sporundersøkelser, nivåmålere, radiografi og forbrukergjenstander. Forskriften kommer i utgangspunktet til anvendelse på enhver tilvirkning, import, eksport, overdragelse, besittelse, installasjon, bruk, håndtering og avfallsbehandling av strålekilder. Dette inkluderer både stråling fra radioaktivt stoff, røntgenstråling og partikkelstråling, optisk stråling, radiofrekvent stråling, UV-stråling, elektriske- og magnetiske felt og ultralyd.

Statens strålevern har forvaltnings- og tilsynsansvar etter strålevernloven. Et sentralt element i forskriftsutkastet er skillet mellom bruk av stråling som krever godkjenning, og de tilfeller der det er tilstrekkelig å sende en melding til Statens strålevern. Dette innebærer en forenkling for både tilsynsetat og virksomheter, i forhold strålekilder som representerer liten risiko for miljø- eller helseskader.

Forskriftsutkastet inneholder krav til apparatur, utdanning og opplæring, avfallshåndtering og utslipp til miljø. Utkastet inneholder særskilte bestemmelser om yrkesmessig eksponering for ioniserende stråling og medisinsk bruk av stråling. Det foreslås også nye bestemmelser som regulerer salg av solarier og utleie av solarier til kosmetisk bruk.

Høringsnotatet kan leses her.

Kontaktpersoner:
avdelingsdirektør Elin Anglevik, 22248648
rådgiver Tor Ivar Kanestrøm, 22248696

Til toppen