Historisk arkiv

Ny lov om alternativ behandling erstatter kvaksalverloven fra nyttår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

I statsråd i dag ble det vedtatt at lov om alternativ behandling av sykdom mv. skal tre i kraft fra nyttår. Dermed oppheves også den 67 år gamle kvaksalverloven. Samtidig kommer det to nye forskrifter som supplerer loven. – Norge blir med dette det første landet i Norden som får en moderne og brukerorientert lov på dette feltet, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Pressemelding

Nr.: 98
Dato: 12.12.03

Ny lov om alternativ behandling erstatter kvaksalverloven fra nyttår

I statsråd i dag ble det vedtatt at lov om alternativ behandling av sykdom mv. skal tre i kraft fra nyttår. Dermed oppheves også den 67 år gamle kvaksalverloven. Samtidig kommer det to nye forskrifter som supplerer loven. – Norge blir med dette det første landet i Norden som får en moderne og brukerorientert lov på dette feltet, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

To hovedhensyn har ligget til grunn for ny regulering av alternativ behandling. På den ene side pasientens/brukernes selvbestemmelsesrett og valgfrihet, og på den andre side ivaretakelse av sikkerhet. Retten til å drive behandlingsvirksomhet er avgrenset på visse områder, bl.a. i forhold til inngrep eller behandling som kan medføre alvorlig helserisiko og behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer. Loven åpner imidlertid for at såkalte alvorlige sykdommer kan behandles, forutsatt at behandlingen skjer i samarbeid eller samforståelse med pasientens lege. Loven åpner også for at alternativ behandling i stor grad kan tilbys som supplement til ordinær helsehjelp.

Med hjemmel i loven er det gitt forskrift om en frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling. Registerordningen innebærer ingen offentlig vurdering eller godkjenning av faglig art av den enkelte utøver eller behandlingsform, men ordningen inneholder elementer som både går på forretningsmessig seriøsitet og som skal bidra til at det stilles faglige og yrkesetiske krav. Dette skal bidra til å sikre seriøsitet hos utøverne og bidra til å ivareta sikkerhet. Registeret er lagt til Brønnøysundregistrene, og organisasjoner som ønsker at deres medlemmer skal kunne la seg registrere, må bl.a. ha vedtekter som stiller faglige og yrkesetiske krav til medlemmene, som inneholder regler om klageordning og som gir mulighet for å ekskludere medlemmer. For å bli registrert må den enkelte utøver i tillegg bl.a. dokumentere forsikring.

Det er også gitt en forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom. Markedsføringen skal være nøktern og saklig, og det vil ikke være lov å markedsføre alternativ behandling med påstander om effekt. Forbrukerombudet skal føre et overordnet og aktivt tilsyn med markedsføringen.

Konatktpersoner:

Elisabeth Salvesen, 22 24 85 56 / 91310092
Kjetil Jonsbu, 22 24 87 81

Hent stort bilde av akupunktur