Historisk arkiv

Flere velger sykehus selv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Stadig flere benytter seg av retten til fritt sykehusvalg. Selv om det er få som benytter seg av retten til fritt sykehusvalg, er andelen stadig voksende. Det er gledelig at pasientene i økende grad benytter seg av sine rettigheter, sier Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen. Dette vil bidra til å øke kvaliteten på tjenestene ved at sykehusene i større grad utfordres til å fokusere på egne tjenester for å gi pasientene et tilbud som er så godt at de ikke velger bort sykehuset.

Pressemelding

Nr.: 69
Dato: 08.11.04

Flere velger sykehus selv

Stadig flere benytter seg av retten til fritt sykehusvalg. Selv om det er få som benytter seg av retten til fritt sykehusvalg, er andelen stadig voksende. Det er gledelig at pasientene i økende grad benytter seg av sine rettigheter, sier Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen. Dette vil bidra til å øke kvaliteten på tjenestene ved at sykehusene i større grad utfordres til å fokusere på egne tjenester for å gi pasientene et tilbud som er så godt at de ikke velger bort sykehuset.

Bruken av fritt sykehusvalg øker

Fortsatt er det få som benytter seg av retten til å velge sykehus, men bruken øker. Dette viser en undersøkelse SINTEF Helse har gjort for Helse- og omsorgsdepartementet. I 2003 ble retten til fritt sykehusvalg benyttet 47 000 ganger. Dette tilsvarer 1,6 pst. av alle planlagte reiser inn til sykehusene (innleggelser og polikliniske konsultasjoner). Det er foretatt en spørreundersøkelse blant pasienter som er blitt behandlet ved sykehus utenom sitt ordinære opptaksområde. Undersøkelsen viser at 45 prosent av disse pasientene selv hadde valgt sykehus i 2003. I tilsvarende periode i 2004 hadde andelen steget til 54 prosent.

Ordningen med fritt sykehusvalg ble fra 1. september i år utvidet slik at ordningen nå gjelder alle offentlige sykehus og distriktsmedisinske sentra og private sykehus som har inngått avtale med et regionalt helseforetak.

- Denne utviklingen viser at sykehusene må være forberedt på økt konkurranse om pasientene, sier Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen. Han kan imidlertid ikke se at omfanget av fritt sykehusvalg er av en slik art at det utfordrer pasientgrunnlaget for enkelte sykehus.

Regionale forskjeller

Det er pasienter bosatt i Helseregion Sør og Øst som i størst grad benytter seg av retten til fritt sykehusvalg, mens andelen er minst for pasienter bosatt i Helseregion Midt-Norge.

Undersøkelsen viser imidlertid at pasienter i Helseregion Nord i større grad enn i de andre helseregionene velger seg til sykehus utenfor egen helseregion.

Rapporten er offentliggjort hos SINTEF Helse på www.sintef.no/helse

Kontaktperson: Underdirektør Inger Mette Nilstad, 22 24 84 69