Historisk arkiv

Merking av genmodifisert mat og fôr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 15. september iverksettes nye regler for merking og godkjenning av mat og fôr som er laget av eller inneholder genmodifisert materiale.

Pressemelding

Nr.: 51
Dato: 140905

Nye krav og bedre merking av genmodifisert mat og fôr

Fra 15. september iverksettes nye regler for merking og godkjenning av mat og fôr som er laget av eller inneholder genmodifisert materiale. Endringene betyr blant annet strengere krav til merking av genmodifisert materiale. Det skal bli enklere for forbrukerne å velge og lettere for myndighetene å kontrollere mat og fôr.

Endringene i regelverket innebærer at Norge får like strenge regler som EU på viktige områder. Dette gjelder først og fremst grensen for når varer skal merkes og krav om godkjenning av fôrvarer som ikke omfattes av genteknologiloven. Etter de nye reglene skal alle varer med mer enn 0,9 prosent genmodifisert materiale merkes. Tidligere gjaldt kravet om merking først når varen inneholdt mer enn 2 prosent genmodifisert materiale. Videre har Norge til nå ikke hatt krav til merking og godkjenning av genmodifiserte aroma- og tilsettingsstoffer. Forskriftene er nå endret slik at de er på linje med EUs regelverk. Endringene i regelverket gjelder både menneskeføde og fôr til dyr og fisk.

Endringene gjøres i næringsmiddelforskriften, merkeforskriften for næringsmidler og i fôrvareforskriften. De omfatter regler om merking av mat og fôr som inneholder eller er produsert av genmodifisert materiale og godkjenning av mat og fôr som er produsert av genmodifisert materiale. Det er Mattilsynet som behandler søknadene om godkjenning etter disse forskriftene.

Forutsetningen for å tillate en mengde på inntil 0,9 prosent genmodifisert materiale i en vare uten å kreve merking, er at materialet er godkjent og at tilstedeværelsen er utilsiktet eller teknisk uunngåelig.

Norge har praktisert samme krav som EU når det gjelder utilsiktet sporforurensning av genmodifisert materiale i et ikke genmodifisert produkt. Norge har i tillegg praktisert en terskelverdi for utilsiktet forekomst av spor av genmodifiserte produkter som er godkjente i EU. Dette er nå regelverksfestet.

Kontaktperson:

Tove Elisabeth Løken, Helse- og omsorgsdepartementet, tlf. 22248772

Sjur-Erik Kvaale, Landbruks- og matdepartementet, tlf. 22249322

Rut Harildstad, Fiskeri- og kystdepartementet, tlf. 22246450

Beate B. Ekeberg, Miljøverndepartementet, tlf. 22245875