Historisk arkiv

Skjerpede tiltak mot ulovlige våpen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Politiet bør få utvidet adgang til å visitere personer eller kjøretøy for å avdekke våpen som kan bli brukt til voldshandlinger. Det foreslo Regjeringen i statsråd i dag. Den midlertidige visitasjonsloven blir dermed gjort permanent og blir utvidet med mulighet til også å visitere kjøretøy. Hensikten med å forslaget er å styrke kampen mot ulovlig bruk av våpen. (22.03.2002)

Pressemelding

Nr.: 36 - 2002
Dato: 22.03.2002
Kontaktperson: Rådgiver Marianne Holtet, tlf. 22 24 54 76

Skjerpede tiltak mot ulovlige våpen

Politiet bør få utvidet adgang til å visitere personer eller kjøretøy for å avdekke våpen som kan bli brukt til voldshandlinger. Det foreslo Regjeringen i statsråd i dag. Den midlertidige visitasjonsloven blir dermed gjort permanent og blir utvidet med mulighet til også å visitere kjøretøy. Hensikten med å forslaget er å styrke kampen mot ulovlig bruk av våpen.

– Våpen blir ofte gjemt i bil, og endringene i loven om at det også skal være anledning til å visitere kjøretøy vil gjøre politiets arbeid lettere. Jeg har nulltoleranse overfor skjulte våpen i bil og på offentlig sted, sier justisminister Odd Einar Dørum.

Dessuten foreslår regjeringen å heve strafferammen for brudd på forbudet mot å bære kniv på offentlig sted og forbudet mot å gripe til kniv under slagsmål, jf. straffeloven § 352 a og § 385. Denne endringen gjør det lettere for politiet å kunne pågripe og eventuelt varetektsfengsle personer som bærer kniv på offentlig sted, eller som griper til kniv under slagsmål.

Regjeringen foreslår også å endre straffelovens § 161 slik at det blir straffbart å skaffe skytevåpen eller ammunisjon i den hensikt å begå en forbrytelse. I dag rammer dette straffebudet bare slik befatning med sprengstoff.