Historisk arkiv

Alternativ straff for unge lovbrytere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Unge lovbrytere som inngår forpliktende ungdomskontrakter, opplever at samfunnet setter grenser. Ungdomskontrakt bør videreføres, konkluderer sluttrapporten om forsøket (25.03)

Pressemelding

Nr.: 24-2004
Dato: 25.03.04

Alternativ straff for unge lovbrytere:

Sluttrapporten fra forsøket med ungdomskontrakt er nå klar

Unge lovbrytere som inngår forpliktende ungdomskontrakter, opplever at samfunnet setter grenser og hjelper dem slik at de ikke glir videre inn i en kriminell løpebane. Ungdomskontrakt som reaksjonsform bør videreføres. Det konkluderer sluttrapporten om forsøket med ungdomskontrakter, som ble satt i gang av Justisdepartementet og Barne-og familiedepartementet i 2001.

- Det er lettere å snu en 15-åring enn en 19-åring bort fra en kriminell løpebane. Vi skal gå gjennom erfaringene med ungdomskontrakt, og vurdere lovendringer for å sikre skreddersydde reaksjoner for den enkelte unge lovbryter. Vi vil også vurdere om ungdomskontrakten kan dekke et bredere spekter av lovbrudd, og se på om erfaringene kan brukes i arbeidet med enda yngre lovbrytere, sier justisminister Odd Einar Dørum.

- Jeg har merket meg at ungdom og foreldre som har deltatt i prosjektet er positive. For meg er dette et viktig argument for at arbeidet bør videreføres, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy. Flere unge sier at dette er en ordning som både stiller krav og gir muligheter. Dåvøy er opptatt av at unge lovbrytere skal gjøre opp for seg, men samtidig få tilstrekkelig hjelp og støtte til endring.

Rapporten legger vekt på muligheten for å kombinere straff og rehabilitering, og at ungdom med ulik grad av problematikk og kriminalitetsbilde kan nyte godt av tiltaket. Rapporten understreker at resultatene er avhengig av god lokal forankring.

Ungdomskontrakt er et forsøk med alternativ straffereaksjon mot lovbrytere i alderen 15 til 18 år, og ble avsluttet i desember 2003. Prosjektet ble gjennomført i 7 kommuner/politidistrikt. I en ungdomskontrakt forplikter den unge seg til å gjennomføre spesifiserte aktiviteter mot at rettsmyndighetene avstår fra ytterligere rettsforfølgelse. Kontrakten er et samarbeid mellom politi, kommune, ungdommen selv og vedkommendes familie. Den enkelte ungdom blir fulgt opp i de to årene kontrakten varer. Innsatsen har vært et ledd i regjeringens Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet.

Prosjektleder Marit Egge, tilknyttet Politihøyskolen i Oslo, har hatt ansvar for forsøksprosjektet. Hun kan treffes på tlf: 23 19 98 75. Rapport: Forsøk med Ungdomskontrakter – en alternativ reaksjonsform rettet mot unge lovbrytere. (PHS Forskning 2004:1). Rapporten blir tilgjengelig på Odin: http://odin.dep.no/bfd/ under publikasjoner.