Historisk arkiv

Norge i bresjen for medisiner til u-land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

– Norge har vært en pådriver for WTOs legemiddelvedtak og er blant de aller første landene som gjennomfører vedtaket - tett etter Canada. Det er jeg stolt av, sier justisminister Odd Einar Dørum. (16.05)

Pressemelding

Nr.: 46 - 2004
Dato: 16.05.2004

Norge i bresjen for å få billige medisiner til u-land

Regjeringen har vedtatt at det skal være mulig å bryte patentrettigheter når dette er nødvendig for å skaffe billige medisiner til et utviklingsland. – Norge har vært en pådriver for WTOs legemiddelvedtak og erblant de aller første landenesom gjennomfører vedtaket -tett etterCanada. 1Canada vedtok loven et knapt døgn før Norge. Dette er jeg stolt av, sier justisminister Odd Einar Dørum.

De nye norske patentreglene bygger på et WTO-vedtak fra august 2003. Hvis et legemiddelselskap som har patent i et utviklingsland setter prisen for høyt, kan eneretten brytes. Medisinen kan da fremstilles og eksporteres til utviklingsland av andre produsenter.

Rundt 40 millioner mennesker i verden har HIV eller AIDS. De aller fleste bor i fattige land. Det finnes HIV-medisiner som hever livskvaliteten og forlenger livet vesentlig, men folk flest i disse landene har ikke råd til dem. Det samme gjelder medisiner mot f.eks. malaria og tuberkulose. De landene som trenger medisinene mest, har altså dårligst tilgang til dem. Problemet kan ikke løses ved at landene lager medisinene selv. Medisinene er ofte patentbeskyttet, og landene mangler produksjonsutstyr.

– Dette vedtaket vil gjøre det mindre fristende å presse prisene opp i u-land. Gjør man det, kan konkurrentene gis rett til å lage medisinen, understreker Dørum.

De nye reglene i patentforskriften innebærer at norske produsenter kan få tillatelse (tvangslisens) fra en domstol eller Konkurransetilsynet til å fremstille og eksportere de patentbeskyttede medisinene til et utviklingsland som har bedt om det. Man må som hovedregel først forsøke å få en avtale med patenthaveren. Hvis denne krever en pris som er urimelig ut fra økonomien i utviklingslandet, kan det dermed gis tvangslisens.