Historisk arkiv

Ny sjef for Politiets tryggingsteneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Førstestatsadvokat Jørn Holme er i statsråd utnemnd til sjef for Politiets tryggingsteneste. Stillinga er eit åremål på 6 år. Holme vil tiltre raskt. (20.08)

Pressemelding

Nr.: 59-2004
Dato: 20.08.04

Ny sjef for Politiets tryggingsteneste

Jørn Holme er 45 år og utdanna cand jur. Han var statssekretær i Justisdepartementet fram til 4.juni 2004. Han har tidlegare vore konstituert som generaladvokat for forsvaret og førstestatsadvokat ved Økokrim.

Jørn Holme er 45 år og utdanna cand jur. Han var statssekretær i Justisdepartementet fram til 4.juni 2004. Han har tidlegare vore konstituert som generaladvokat for forsvaret og førstestatsadvokat ved Økokrim.

Holme har i tillegg blant anna vore politiadjutant og politiinspektør ved Senja politidistrikt, konstituert som heradsrettssdommar ved Trondenes herredsrett, byrettsdommar ved Oslo byrett og lagdommar ved Eidsivating (nå Borgarting) lagmannsrett.

Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg fem søkjarar til stillinga som sjef for Politiets tryggingsteneste.

Politiets tryggingsteneste har til oppgave å forebyggje, motvirke og etterforske lovbrot mot statens sjølvstende og tryggleik, ulovleg etterretningsverksemd, ulovleg overføring av teknologi, spreiing av masseøydeleggingsvåpen, og dessutan sabotasje og politisk motivert vald (terrorisme).

Utenriksminister Jan Petersen har vore settestatsråd.