Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Offentliggjør brudd på god advokatskikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fra nyttår offentliggjøres Disiplinærnemndens beslutninger i saker der det er stilt spørsmål om en advokat har opptrådt i strid med god advokatskikk. – Jeg er opptatt av etiske verdier og forpliktelser, sier justisministeren. (19.11)

Pressemelding

Nr.: 84 – 2004
Dato: 19.11.2004

Brudd på reglene om god advokatskikk offentlige fra nyttår

Fra 1. januar 2005 blir Disiplinærnemndens beslutninger offentliggjort i saker der det er stilt spørsmål om en advokat har opptrådt i strid med god advokatskikk, domstolloven eller annen lov. Dette omfatter spørsmål om en advokat har krevd for høyt salær.

Hensikten med offentlighet er å styrke tilliten til advokatene. Offentlighet må også forutsettes å ha en preventiv effekt på advokaters opptreden, og vil i så fall kunne bidra til å forhindre uønsket, uetisk adferd.

– Jeg er opptatt av etiske verdier og forpliktelser, sier justisminister Odd Einar Dørum. Advokater er avhengige av befolkningens tillit for å forsvare sin posisjon i rettsstaten. Det er derfor alvorlig dersom advokatenes hederlighet og integritet trekkes i tvil, sier statsråden.

Den offentlig oppnevnte Disiplinærnemnden er klageinstans for Advokatforeningens disiplinærutvalgs beslutninger vedrørende brudd på reglene om god advokatskikk i saker der advokaten er medlem i Advokatforeningen. Klager som gjelder andre advokater behandles i Disiplinærnemnden som eneste instans, med mindre advokaten har samtykket til toinstansbehandling som ovenfor.

Disiplinærnemnden er gitt fullmakt til å fastsette de nærmere regler for offentlighet av de nevnte beslutningene. Offentlighet vil ikke omfatte opplysninger som er undergitt taushetsplikt etter alminnelige regler. Ordningen vil tre i kraft fra nyttår.

Aktuell lenke: Disiplinærnemnden for advokater

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Wenche L. Kverneland, tlf. 9170 4949

Til toppen