Historisk arkiv

Filter mot barneporno på internett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Kripos samarbeider med Telenor om å hindre tilgang til sider på internett som tilbyr innhold som viser seksuelle overgrep mot barn.

Filter mot barneporno på internett

Kripos samarbeider med Telenor om å hindre tilgang til sider på internett som tilbyr innhold som viser seksuelle overgrep mot barn.

I 2003 tok justisminister Odd Einar Dørum et initiativ overfor politiet, næringslivet og andre samfunnsaktører om å gjøre en felles innsats mot barnepornografi. Det ble blant annet arrangert et møte mellom justisministeren og representanter for teleselskapene og kredittkortselskapene for å få til en dialog om tiltak mot barneporno på internett.

Nå har Kripos og Telenor i samarbeid utviklet et barnepornofilter. Dersom en Telenor-kunde forsøker å åpne en side med barnepornografi får man opp en sperreside med informasjon om filteret og en lenke til Kripos hjemmeside.

– Dette er kriminalitetsforebyggende arbeid på sitt aller beste. Filteret vil hindre et betydelig antall potensielle brukere blant Telenors nærmere en million norske internettkunder. Evner man som i dette tilfellet å tenke på tvers av sektorer og samarbeide med andre samfunnsaktører, kan vi forebygge kriminalitet mer effektivt, sier Kripos-sjef Arne Huuse.

Telenor er ansvarlig for den tekniske løsningen. Den omfatter både bredbåndskunder og de som benytter oppringt linje. Kripos er ansvarlig for å gi Telenor oppdaterte oversikter over nettsteder som formidler materiale som viser seksuelle overgrep mot barn.

Barnepornofilteret er gratis, og Telenor opplyser at man gjerne deler kompetanse og teknologi på dette området med andre internett-leverandører både nasjonalt og internasjonalt. Kripos vil på sin side gjøre det norske samarbeidstiltaket kjent i Interpol, Europol og andre internasjonale fora Kripos deltar i.

Aktuell lenke: Kripos hjemmeside