Historisk arkiv

Overføring til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite for 2002

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kulturdepartementet

Pressemelding

Nr.: 206/01
Dato: 21.12.2001
Kontaktperson: Avd.dir. Rigmor Duun Grande, Idrettsavd., tlf. 22 24 80 74

Overføring til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite for 2002

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF) vil for 2002 få tildelt 299,5 mill. kroner av det forventede spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS. Dette ble vedtatt i statsråd fredag. Beløpet innebærer en økning på 3,5 prosent sammenlignet med 2001.

Beløpet på 299,5 mill. kroner er fordelt slik på de fire rammepostene:

  • Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt 68 000 000 kroner
  • Grunnstøtte særforbund 116 000 000 kroner
  • Barn, ungdom og breiddeidrett 55 000 000 kroner
  • Toppidrett 45 000 000 kroner.

Det er videre fordelt 15 500 000 kroner i øremerkede på områdene anti-doping (11 800 000 kroner) og forskning og utvikling (3 700 000 kroner).

Landslaget Fysisk Fostring i skolen får 1 000 000 kroner.