Historisk arkiv

Idrettsavtale mellom Russland og Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 106/02
Dato: 12.11.2002
Kontaktperson: Avd.dir Per Kristian Aasmundstad, tlf. 22 24 80 76

Idrettsavtale mellom Russland og Norge

Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland og formann i Den Russiske Føderasjons statskomité for fysisk kultur og sport Viacheslav Fetisov, har i dag undertegnet en intensjonsavtale om samarbeid mellom Russland og Norge innenfor idrettsområdet. Avtalen ble underskrevet i forbindelse med president Vladimir Putins besøk i Norge. Avtalen varer ut 2005.

Avtalen legger til rette for samarbeid mellom de to landene. Den åpner for samarbeid på områdene idrett for funksjonshemmede, breddeidrett og antidoping. I tillegg ivaretas regionalt idrettssamarbeid i Barentsregionen og samarbeid mellom partenes idrettsorganisasjoner. Avtalen danner grunnlaget for konkrete samarbeidsprosjekter knyttet til de enkelte områdene.

Kultur- og kirkeministeren håper avtalen vil bidra til et styrket naboforhold på idrettsfeltet, til utvikling av antidopingarbeidet og til generell idrettsfaglig erfaringsutveksling med Russland.