Historisk arkiv

Nye opplysninger om sendernettet for radiokonsesjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 46/02
Dato: 21.06.2002
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Roy Kristiansen, tlf. 22 24 80 04

Nye opplysninger om sendernettet for radiokonsesjon

Post- og teletilsynet går foreløpig ut fra at kun én høyeffektsender tas ut av sendernettet for riksdekkende reklamefinansiert radio i den nye konsesjonsperioden. Dette vil trolig være en av høyeffektsenderne i Østlandsområdet. Dekningen fra senderen vil langt på vei kunne bli erstattet av dekning via laveffektsendere. Høyeffektsenderne i Stavanger- og Trondheimsområdet blir trolig beholdt i nettet. Dette er opplysninger som supplerer opplysningene om endringer i sendernettet i utlysingsdokumentet for konsesjonen. Post- og teletilsynet vil ha foretatt endelige beregninger og vurderinger av endringer i sendernettet innen 15. august i år. Søknadsfristen for konsesjonen er 4. september.

Mer informasjon om utlysingen av radiokonsesjonen er lagt ut på Odin: http://odin.dep.no/kkd/norsk/medier/konsesjon/index-b-n-a.html