Historisk arkiv

Regjeringen tar grep om gevinstautomater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 98/02
Dato: 25.10.2002
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Henning Gorholt, tlf. 22247810 / 95089694, Underdirektør Eivind Tesaker, tlf. 22247819 / 97068148

Regjeringen tar grep om gevinstautomater

Regjeringen tar nå ansvar for å rydde opp i automatmarkedet som har blitt et samfunnsproblem. Samtidig ønsker regjeringen å sikre inntektene til de ideelle organisasjonene.

Regjeringen foreslår at antall gevinstautomater reduseres betydelig og at de humanitære og samfunnsnyttige organisasjonene skal motta midler fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping AS på linje med idrett og kultur. Dette for å opprettholde organisasjonenes spilleinntekter. Norsk Tipping AS får enerett til oppstilling av automatene. Dette framgår i et høringsbrev som departementet har sendt ut i dag. Tallet på spilleautomater blir redusert fra rundt 19 000 til cirka 10 000. Norsk Tippings enerett til oppstilling av automater foreslås gradvis gjennomført fram til 1. januar 2006. – Vi har nå mulighet til å velge en sikker og varig løsning på problemene med gevinstautomater, samtidig som inntektene til organisasjonene sikres. Jeg håper vi ikke lar denne anledningen gå fra oss, sier statsråd Svarstad Haugland.

Norge har i flere år hatt svært liberale regler for oppstilling av gevinstautomater. På tross av dette er det påvist en rekke brudd på forutsetningene for oppstilling av gevinstautomater. Samtidig har aldersgrensen på 18 år vist seg vanskelig å håndheve. Stadig flere forhold tyder på at gevinstautomater, ut fra dagens regelverk, i økende grad skaper problemer med spilleavhengighet. Departementets forslag vil m.a. medføre at:

  • organisasjonenes inntekter opprettholdes tross vesentlig reduksjon av antall automater
  • automater skal kun stå i storkiosker, spillekafeer, serveringssteder og spillehaller
  • oppstilling i dagligvarebutikker og kjøpesentre, etter dagens mønster, bortfaller
  • automatene blir mindre synlige i det offentlige rom
  • håndhevingen av 18 årsgrensen forbedres vesentlig
  • myndighetene får full kontroll med automatenes funksjonsmåte
  • det avsettes en årlig andel av spilleoverskuddet til arbeid mot spilleavhengighet
  • Norsk Tipping får enerett til oppstilling av gevinstautomater