Historisk arkiv

Strengere regler for gevinstautomater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 47/02
Dato: 21.06.2002
Kontaktperson: Statssekretær Berit Øksnes Gjerløw, tlf. 480 82 622

Strengere regler for gevinstautomater

Automater som kan gi gevinst skal bare kunne stå oppstilt i lokaler hvor personer under 18 år ikke har adgang. Det foreslår Kultur- og kirkedepartementet i et høringsbrev om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen som er sendt ut i dag. Forslaget innebærer at automatene ikke skal kunne stå åpent framme i butikker, kiosker og kjøpesentre.

- Jeg har lenge sett det som ønskelig at gevinstautomater skal stå i egnede lokaler der kun voksne har adgang. Da kan 18-årsgrensen overholdes, noe som ikke er tilfelle i dag. Jeg har mottatt uttallige oppfordringer fra mennesker som lider av spilleavhengighet om å fjerne automatene fra dagligvarebutikker, kiosker og andre steder der folk ferdes til daglig. Disse signalene tar jeg alvorlig, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland om bakgrunnen for forslaget.

Høringsforslaget, som i dag er sendt ut til aktørene på lotteri- og spillemarkedet, innebærer at de ideelle organisasjonene skal få større andel av overskuddet i den enkelte gevinstautomat. Det foreslås at overskuddet fra automater som drives av en automatoperatør skal fordeles mellom organisasjonene med en lik andel for hver oppstillingstillatelse, slik at betydningen av hvor mye den enkelte automat spiller inn blir redusert. Høringsforslaget innebærer også forenklinger i reglene for lokale og regionale lotterier, blant annet slik at sangkor, musikkorps, teaterlag o.l. i større grad kan få tilgang på slike lotteriinntekter.

De endelige lovforslagene vil bli utarbeidet på bakgrunn av merknader til departementets høringsbrev og oversendt Stortinget høsten 2002, sammen med en samlet gjennomgang av spill- og lotteriområdet.

Høringsbrevet er tilgjengelig i sin helhet på Odin:
http://odin.dep.no/kkd/norsk/aktuelt/hoeringssaker/index-b-n-a.html