Historisk arkiv

34,5 millioner mer til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) tildeles 340 millioner kroner av det forventede spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS til fordeling i 2004. Dette ble vedtatt i statsråd fredag 19. desember. (19.12.03)

Pressemelding

Nr.: 131/03
Dato: 19.12.03
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Paul Glomsaker, tlf. 22 24 80 50

34,5 millioner mer til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) tildeles 340 millioner kroner av det forventede spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS til fordeling i 2004. Dette ble vedtatt i statsråd fredag 19. desember.

- Nye 25 millioner kroner er en kraftig satsing på aktivitet for barn og ungdom. Det er gledelig å kunne styrke barne- og ungdomsaktiviteten, sier statsråd Valgerd Svarstad Haugland i en kommentar.

I tillegg får toppidretten en økning på 7,5 millioner kroner og grunnstøtten til særforbund økes med 2 millioner kroner.


Tilskuddet skal bidra til å opprettholde og utvikle et godt aktivitetstilbud gjennom den organiserte idretten. Støtten skal også bygge opp under NIF som en åpen og inkluderende organisasjon basert på frivillig innsats. Særforbundenes arbeid for økt aktivitet for barn og ungdom styrkes ytterligere gjennom årets tildeling.

Tilskuddet er fordelt på fire rammeposter:

  • Grunnstøtte til NIF sentralt og regionalt 75 mill. kroner
  • Grunnstøtte til særforbund 120 mill. kroner
  • Barn, ungdom og breddeidrett 90 mill. kroner
  • Toppidrett 55 mill. kroner

Regjeringen har i tillegg tildelt Stiftelsen Antidoping Norge 17 mill. kroner og
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen kroner 750 000 av det forventede spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS i tilskudd for 2004.