Historisk arkiv

Kvensk - språk eller dialekt?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Er kvensk et språk eller en dialekt? Dette spørsmålet behandles i en rapport som er sendt ut på bred høring av Kultur- og kirkedepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. (26.11.03)

Pressemelding

Nr.: 125/03
Dato: 26.11.2003
Kontaktperson: Avd.dir. i Kultur- og kirkedept. Alf Modvar, tlf. 22 24 80 06

Kvensk – språk eller dialekt?

Er kvensk et språk eller en dialekt? Dette spørsmålet behandles i en rapport som er sendt ut på bred høring av Kultur- og kirkedepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

Ministerkomiteen i Europarådet vedtok 21. november 2001 en resolusjon der det ble anbefalt at norske myndigheter bør klargjøre statusen for kvensk, dialekt eller eget språk. Kommunal- og regionaldepartementet og Kultur- og kirkedepartementet fulgte opp denne anbefalingen, og engasjerte professor Kenneth Hyltenstam og hans assistent Tommaso Milani ved Centrum för tvåspråklighetsforskning ved Stockholms universitet til å utrede spørsmålet.

Rapporten foreligger nå og konkluderer bl.a. med at de samfunnsmessige og språklige forhold som gjelder for den kvenske minoriteten gjør at kvensk kan betraktes som et eget språk og ikke en finsk dialekt.

- Jeg håper at rapporten vil skape en god debatt om statusen for kvensk. Dette vil igjen legge et godt grunnlag for en avgjørelse i denne saken, sier statsråd Erna Solberg, som har ansvaret for samordningen av politikken overfor kvenene.

- Regjeringen har som mål å føre en kulturpolitikk som styrker våre kulturelle røtter og motvirker kulturell forflatning, sier statsråd Valgerd Svarstad Haugland og legger til at i arbeidet med vern av minoritetsrettigheter og minoritetskultur inngår språkvern som et sentralt element.

Kultur- og kirkedepartementet sender nå rapporten på bred høring med høringsfrist 15. juni 2004. Den videre prosessen vil skje i nær dialog med den kvenske minoriteten.

Les rapporten