Historisk arkiv

Nominasjon av Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad sendt til EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland sendte i dag søknad om at Stavanger-regionen utpekes som europeisk kulturhovedstad i 2008 av EU. En avgjørelse i EU er ventet å bli fattet i løpet av høsten eller ved årsskiftet.

Pressemelding

Nr.: 61/03
Dato: 01.07.03
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Margaretha Østern, tlf. 22 24 80 29

Nominasjon av Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad sendt til EU

Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland sendte i dag søknad om at Stavanger-regionen utpekes som europeisk kulturhovedstad i 2008 av EU. En avgjørelse i EU er ventet å bli fattet i løpet av høsten eller ved årsskiftet.

17. februar mottok Kultur- og kirkedepartementet søknad fra Stavanger og Sandnes kommuner og Rogaland fylkeskommune, med anmodning om at det blir sendt søknad til EU om status som europeisk kulturhovedstad for Stavanger-regionen i år 2008. I

St.prp.nr. 69 (2002-2003) ble det fremmet forslag om tilsagn fra Kultur- og kirkedepartementet på inntil en tredel av driftsutgiftene. Dersom Stavanger-regionen tildeles status som europeisk kulturhovedstad, vil staten gi et tilskudd på inntil 100 millioner kroner. Stortinget gav sitt samtykke 16. juni i år.

- Norges nominasjon av Stavanger-regionen gjenspeiler den norske regjeringens ønske om å fortsette det nære samarbeidet med EU på kulturområdet. Norge opplever samarbeidet som meget positivt, sier statsråd Valgerd Svarstad Haugland i nominasjonsbrevene til EU. Brevene med Norges nominasjon og Stavanger-regionens søknad er sent til EU-Parlamentet, EUs Ministerråd, EU-Kommisjonen og Regionkomiteen, ved deres respektive presidenter Pat Cox, statsminister Silvio Berlusconi, Romano Prodi og Albert Bore. Statsråden har i tillegg sendt brev om nominasjonen til Storbritannias kulturminister (som har nominert Liverpool til europeisk kulturhovedstad i 2008), Italias kulturminister, samt EUs generaldirektør for utdanning og kultur. Kultur- og kirkedepartementet sender ellers på administrativt nivå informasjon til relevante instanser.

Da Bergen fikk status som europeisk kulturby i 2000, var det EUs kulturministre som pekte ut kulturbyen, uten noen spesifisert prosedyre for den faglige behandlingen. I 1999 ble det imidlertid innført nye prosedyrer for behandlingen av søknader om status som europeisk kulturhovedstad for årene 2005-2019. Hvert år blir det etablert et panel av uavhengige kultureksperter. Rådet utpeker kulturhovedstad på bakgrunn av EU-Kommisjonens anbefaling basert på panelets rapport og synspunkter fra EU-Parlamentet.