Historisk arkiv

Støtte til Stavanger og Sandnes kommuner og Rogaland fylkeskommune til europeisk kulturhovedstadsprosjekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen gikk i dag inn for å søke EU om at Stavanger-regionen blir tildelt status som europeisk kulturhovedstad i 2008.

Pressemelding

Nr.: 49/03
Dato: 23.05.2003
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Kjell Myhren, tlf. 22 24 80 00, Avdelingsdirektør Margaretha Østern, tlf. 22 24 80 29

Støtte til Stavanger og Sandnes kommuner og Rogaland fylkeskommune til europeisk kulturhovedstadsprosjekt

Regjeringen gikk i dag inn for å søke EU om at Stavanger-regionen blir tildelt status som europeisk kulturhovedstad i 2008.

Dersom Stavanger-regionen blir kulturhovedstad i 2008, er det gitt tilsagn om et ekstraordinært statstilskudd til Stavanger og Sandnes kommuner og Rogaland fylkeskommune på inntil en tredjedel av driftsutgiftene ved gjennomføring av det europeiske kulturhovedstadsåret. Støtten er begrenset oppad til 100 millioner kroner fordelt over årene 2006-2008.

- Søknaden markerer Norges ønske om å delta aktivt i det kulturelle samarbeidet i EU. Stavanger-regionen som kulturhovedstad i 2008 vil gi kulturell og økonomisk gevinst for byen, regionen og landet som helhet, sier kulturminister Valgerd Svarstad Haugland.

Europeiske kulturhovedsteder er et program under EUs kulturprogram, Kultur 2000. Rådet for Den europeiske union gir en europeisk by status som europeisk kulturhovedstad for et gitt år. Programmet er åpent også for land utenfor EU. Bergen fikk status som europeisk kulturby sammen med åtte andre byer i 2000. De to siste årene har Rådet for Den europeiske union utpekt to byer per år.

Stavanger-regionen leverte kulturbysøknaden til Kultur- og kirkedepartementet 17. februar 2003. Bak søknaden står Stavanger og Sandnes kommuner og Rogaland fylkeskommune, som har lagt til grunn et samlet budsjett på 300 millioner kroner. Det er søkt om 100 millioner kroner i statlig tilskudd.