Historisk arkiv

Utvalg skal utrede stat-kirke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt et utvalg til å utrede forholdet mellom stat og kirke. Fylkesmann i Sør Trøndelag, Kåre Gjønnes, skal lede utvalget. (14.03.03)

Pressemelding

Nr.: 23/03
Dato: 14.03.2003
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Thom M. Rafoss, tlf. 22 24 79 02

Utvalg skal utrede stat-kirke

Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt et utvalg til å utrede forholdet mellom stat og kirke. Fylkesmann i Sør Trøndelag, Kåre Gjønnes, skal lede utvalget.

Regjeringen har lagt vekt på å gjenspeile utredningens store samfunnsmessige, kirkelige, forfatningsmessige og politiske betydning. Den politiske bredden er sikret ved at det er oppnevnt åtte medlemmer etter forslag fra de politiske partiene. Kirkelige organer, den samiske befolkningen og grunnlovsekspertise er representert. Trossamfunn og livssynsminoritetene er også godt representert.

- For meg er det viktig at eventuelle endringer sikrer at kirkens medlemmer opplever at kirken fremdeles er deres, og at samfunnets verdiforankring ikke blir svekket, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland .

Kirkemøtet høsten 2002 uttalte et klart ønsker om en offentlig utredning om forholdet mellom stat og kirke. Formålet med utredningen er å gi et grunnlag for å treffe en beslutning om statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles. Utvalget skal legge fram sin utredning innen utgangen av 2005. Sekretariatet blir lagt til Trondheim.

Følgende er oppnevnt i utvalget:

Fylkesmann Kåre Gjønnes, leder, Orkdal
Pensjonist Marit Tingelstad, nestleder, Gran
Lagssekretær Jorun Andersen, Kristiansand
Domprost Per-Otto Gullaksen, Fredrikstad
Sokneprest Jens-Petter Johnsen, Oslo
Lærer Helge Kolstad, Trøgstad
Biskop Per Oskar Kjølaas, Tromsø
Husmor Hildur Larsen, Sveio
Førstekonsulent Lena Larsen, Oslo
Prosjektleder Vibeke Limi, Bærum
Stortingsrepresentant Inge Lønning, Oslo
Forstander Kjell Nordstokke, Oslo
Generalsekretær Dag Nygård, Notodden
Spesialrådgiver Ingar Samset, Trondheim
Fagsjef Bente Sandvig, Bærum
Kulturkonsulent Hege Fjellheim Sarre, Karasjok
Advokat Fredrik Sejersted, Oslo
Generalsekretær Anfin Skaaheim, Asker
Kirkeverge Hege Steinsland, Haram
Høgskolelektor Pia Svensgaard, Tromsø
(Pia Svensgaard ble erstattet av lektor Tone Løwe, Hegra, 18. desember 2003)


Les utvalgets mandat