Historisk arkiv

Automatmonopol strider ikke mot EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet mener Stortingets vedtak om å gi Norsk Tipping ansvar for all drift av gevinstautomater ikke er i strid med EØS- avtalen. Dette kommer frem i et brev departementet har sendt EFTAs overvåkningsorgan (ESA). (28.06.04)

Pressemelding

Nr.: 55/04
Dato: 28.06. 2004
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Henning Gorholt, tlf: 22 24 78 10

Automatmonopol strider ikke mot EØS-avtalen

Kultur- og kirkedepartementet mener Stortingets vedtak om å gi Norsk Tipping ansvar for all drift av gevinstautomater ikke er i strid med EØS- avtalen. Dette kommer frem i et brev departementet i dag sender EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

- Automatreformen er et avgjørende sosialpolitisk tiltak for å begrense spilleavhengighet. Jeg vil gjøre hva jeg kan for å få ESA til å innse dette. Gevinstautomatene skaper større spilleavhengighet enn noe annet lovlig lotteri eller pengespill i Norge, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Stortinget vedtok i fjor at Norsk Tipping skal stå for all drift av gevinstautomater fra 2006. De nye reglene vil gi færre og mindre aggressive automater. Automatene vil forsvinne fra blant annet dagligvarebutikkene og bli underlagt direkte politisk kontroll. ESA vil vurdere vedtaket om å innføre automatmonopol opp mot Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Brevet departementet i dag har sendt svarer på ESAs åpningsbrev, datert 24. april 2004.

I svarbrevet gjør departementet rede for norsk pengespillpolitikk og hensynene bak monopolordningen. Departementet har gjennomgått EF-domstolens praksis på lotteri- og pengespillområdet, og mener automatreformen ligger innefor Norges handlefrihet etter EØS-avtalen.

Onsdag 30. juni har kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland avtalt møte med presidentskapet i ESA for å understreke begrunnelsen for de nye automatreglene.

Kultur- og kirkedepartementets brev (28/6 2004) til ESA,(EFTA Surveillance Authorithy)
Vedlegg til ESA-brev, 28/6 2004