Historisk arkiv

Dagens kjennelse i Borgarting lagmannsrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

- Jeg er skuffet, sier statsråd Valgerd Svarstad Haugland i en kommentar til dagens kjennelse i Borgarting lagmannsrett. (01.12.04)

Pressemelding

Nr.: 149/04
Dato: 01.12.2004
Kontaktperson: Informasjonssjef Signe Bjørvik, tlf. 913 46 557

Dagens kjennelse i Borgarting lagmannsrett

- Jeg er skuffet, sier statsråd Valgerd Svarstad Haugland i en kommentar til dagens kjennelse i Borgarting lagmannsrett.

- Jeg noterer meg at lagmannsrettens kjennelse ikke gir Norsk Lotteridrift medhold i sitt krav om å fortsette sin virksomhet, men nøyer seg med å slå fast at monopolet ikke kan gjennomføres fra nyttår. - Jeg trenger nå noe tid til å vurdere kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

- Jeg vil understreke at dette er en midlertidig avgjørelse. Jeg vil også minne om at dommen fra Oslo tingrett ble påanket tidligere denne uken, sier Svarstad Haugland.