Historisk arkiv

Frivillige organisasjoner kompenseres med 933 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kompensasjon for at inntekter fra spilleautomatene faller bort. (20.02.04)

Pressemelding

Nr.: 11/04
Dato: 20.02.2004
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Henning Gorholt, tlf. 22 24 78 10

Frivillige organisasjoner kompenseres med
933 millioner kroner

Frivillige organisasjoner får 933 millioner kroner fra Norsk Tippings fond som kompensasjon for at inntekter fra spilleautomatene faller bort. Kompensasjonen gjelder for året 2005 – som er det første året med enerett for Norsk Tipping på spilleautomater.
En egen forskrift om dette ble vedtatt i statsråd i dag.

Stortinget vedtok i juni fjor at Norsk Tipping skal ha enerett for oppstilling av gevinstautomater fra 1.1.2006. Bakgrunnen er de økende negative sosiale konsekvensene av dagens oppstillingspolitikk for gevinstautomater. Markedet for spill på automater har på noen år hatt en eksplosiv utvikling. Dette fører til økende problemer med spilleavhengighet.

Ved å gi Norsk Tipping ansvaret for drift av gevinstautomater vil en sikre direkte offentlig styring med automatmarkedet. Tallet på automater skal reduseres betydelig og alle automater skal være knyttet til et datanettverk. Det vil gi kontroll med pengestrømmer og automatenes funksjonsmåte.

De fleste av de private entreprenørenes oppstillingstillatelser for gevinstautomater løper ut innen 31.12.2004. Norsk Tipping vil begynne å utplassere nye automater i siste halvår 2004 og utover i 2005. Forskriften skal sikre at organisasjonene gjennom en kompensasjonsordning for året 2005 sikres samme inntekter fra gevinstautomatene som de hadde i 2001.

Tildeling via Lotteritilsynet
Organisasjoner som mottok inntekter fra gevinstautomater i 2001 og som er godkjent av Lotteritilsynet, kan søke om kompensasjon. Kompensasjon skal kun tildeles på bakgrunn av dokumenterte inntekter. Søknader om kompensasjon skal behandles av Lotteritilsynet, og det vil bli utarbeidet et standardskjema for å sikre at søknadene inneholder de nødvendige opplysningene.

Fra 2006
Fra 2006 vil overskuddet fra Norsk Tippings gevinstautomatvirksomhet inngå som en del av tippenøkkelen og videreføres til organisasjonene som frie midler gjennom en endring i tippenøkkelen. En slik modell vil sikre de frivillige organisasjonenes inntekter utover 2006 og sørge for en mer rettferdig fordeling av disse.