Historisk arkiv

Opprettholder at automatmonopol ikke strider mot EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet er uenig med EFTAs overvåkningsorgan (ESA) at det strider mot EØS-avtalen å gi Norsk Tipping ansvar for all drift av gevinstautomater. Dette kommer frem i brevet departementet sender ESA som svar på deres uttalelse 20.oktober 2004. (22.11.04)

Pressemelding

Nr.: 147/04
Dato: 22.11.2004
Kontaktperson: Informasjonssjef Signe Bjørvik, tlf. 913 46 557

Opprettholder at automatmonopol ikke strider mot EØS-avtalen

Kultur- og kirkedepartementet er uenig med EFTAs overvåkningsorgan (ESA) at det strider mot EØS-avtalen å gi Norsk Tipping ansvar for all drift av gevinstautomater. Dette kommer frem i brevet departementet sender ESA som svar på deres uttalelse 20.oktober 2004.

- Automatreformen er et avgjørende sosialpolitisk tiltak for å begrense spilleavhengighet. Reformen er ikke begrunnet ut i fra økonomiske hensyn slik ESA hevder i sin uttalelse, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

- Stortinget og Regjeringen mener opprettelsen av et automatmonopol er det mest effektive tiltaket for å sikre forsvarlig automatdrift i Norge. Gevinstautomatene skaper større spilleavhengighet enn noe annet lovlig lotteri eller pengespill i Norge, understreker statsråd Svarstad Haugland.

Brev fra Kultur- og kirkedepartementet til ESA, datert 19.11.2004

Brev fra Kultur-og kirkedepartementet til Norsk Tipping, datert 17.11.2004