Historisk arkiv

Stavanger europeisk kulturhovedstad i 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

EUs kulturministres rådsmøte har utpekt Stavanger-regionen til europeisk kulturhovedstad for 2008, sammen med Liverpool. I fagjuryens vurdering av Stavanger er det lagt særlig vekt på programforslagets høye kvalitet. (27.05.04)

Pressemelding

Nr.: 37/04
Dato: 27.05. 2004
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Margaretha Østern, tlf. 22 24 80 29

Stavanger europeisk kulturhovedstad i 2008

I EUs kulturministres rådsmøte i Brussel i dag ble Stavanger og omegn utpekt til europeisk kulturhovedstad for 2008 sammen med Liverpool.
Kulturminister Svarstad Haugland gratulerer Stavanger og omegn med den avgjørelsen som nå foreligger. - Stavanger, Sandnes og Rogaland har på denne måten vist at en liten region kan tenke stort, også i europeisk målestokk, kommenterer statsråden.

Regjeringen fremmet i juli i fjor en søknad for Stavanger, Sandnes og Rogaland til Europaparlamentet, Rådet for Den europeiske union, EU-kommisjonen og Regionskomiteen. Rådet har nå tatt den endelige avgjørelsen i den omfattende prosedyren for behandling av kulturhovedstadssøknader.

- Jeg har hele tiden hatt stor tiltro til søknaden og er stolt over den jobben Stavanger 2008 har gjort så langt. Nå ser vi frem til aktivitetene i årene før 2008 og særlig til markeringene i kulturhovedstadsåret, som skal tilføre noe særskilt både til regionens, Norges og Europas kulturliv, sier kulturminister Svarstad Haugland.

Rådets avgjørelse er blant annet basert på en vurdering av søknaden gjort av en jury som består av internasjonalt høyt kvalifiserte fagpersoner. I fagjuryens vurdering er det særlig lagt vekt på programforslagets høye kunstneriske kvalitet. Juryen fremhevet spesielt prosjektet ”Point of Peace”, som ble vurdert som unikt og nyskapende. ”Point of Peace” omfatter en rekke aktiviteter knyttet til fred og fredsskapende arbeid.

Stavanger europeisk kulturhovedstad 2008 får et statlig tilskudd på inntil en tredjedel av driftsutgiftene, begrenset oppad til 100 mill. kroner. Støtten skal fordeles over årene 2006-2008. 100 mill. kroner forutsettes dekket gjennom private tilskuddsparter og egeninntekter, og de tre regionale partene – Stavanger og Sandnes kommuner og Rogaland fylkeskommune – vil dekke 100 mill. kroner.