Historisk arkiv

Digitalt bakkenett for fjernsyn: Norges televisjon eneste søker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har mottatt én søker til konsesjonen til å bygge og drive et digitalt bakkenett for fjernsyn i Norge. Søkeren er Norges televisjon as (NTV).

Pressemelding

Nr.: 111/05
Dato: 30.09.05
Kontaktpersoner:
Samferdselsdepartementet: Informasjonsrådgiver Liv Dalen Tennøe, tlf. 22 24 83 16
Kultur- og kirkedepartementet: Informasjonssjef Signe Bjørvik, tlf. 913 46 557

Digitalt bakkenett for fjernsyn: Norges televisjon eneste søker

Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har mottatt én søker til konsesjonen til å bygge og drive et digitalt bakkenett for fjernsyn i Norge. Søkeren er Norges televisjon as (NTV). Selskapet eies i fellesskap av NRK, TV2 og Telenor Broadcast Holding AS.

Konsesjonen ble lyst ut på nytt 30. juni 2005. Konsesjonen ble første gang kunngjort i 2002. NTV – den gang eid av NRK og TV2 – var da eneste søker. Under prosessen med fastsettelsen av de endelige konsesjonsvilkårene søkte NTV i februar 2005 om å få utvidet konsesjonsperioden, fra tolv til femten år. Den 7. mars i år ble andre aktører invitert til å melde eventuell interesse for å søke på konsesjonen med de nye vilkårene. Telenor Broadcast Holding meldte sin interesse innen fristen. Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet vurderte det da slik at hele konsesjonen måtte lyses ut på nytt.

Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet vil nå gå gjennom søknaden for å sikre at minimumskravene satt i utlysningen er oppfylt. Søknaden vil samtidig bli forelagt konkurransemyndighetene for konkurransemessig vurdering.

Til redaksjonen:
Søknaden fra NTV vil være tilgjengelig på deres nettsider