Historisk arkiv

Flere arbeidsstipend for kunstnere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Det er bevilget drøyt 177,6 millioner kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2005. Totalt har 215 kunstnere fått arbeidsstipend, som er en økning på 10 stipend fra i fjor. ( 21.04.05)

Pressemelding

Nr.: 05/45
Dato: 21.04.2005
Kontaktperson: Statens kunstnerstipend ved Marit Lauten og Anne Marie Liland, tlf 22 47 83 30

Flere arbeidsstipend for kunstnerne

Det er bevilget drøyt 177,6 millioner kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2005. Totalt har 215 kunstnere fått arbeidsstipend, som er en økning på 10 stipend fra ifjor. Det er satt av 71,3 millioner kroner til arbeidsstipend, og arbeidsstipend for yngre og nyetablerte kunstnere i 2005, mot 68 millioner kroner i 2004.

- Arbeidsstipend for kunstnere er et svært viktig kulturpolitisk virkemiddel. I år har vi foretatt en viss omprioritering fra garantiinntekter til arbeidsstipend, sier kultur-og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland. Hun poengterer at dette er en oppfølging av kunstnerpolitikken i Kulturmeldingen.

Arbeidsstipend kan gis fra ett til fem år, mens arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere kan gis fra ett til tre år. 167 personer har arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere. Årsbeløpet for begge typer stipend er kroner 163 500.

Tildelingen foretas av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, på vegne av Kultur- og kirkedepartementet, og etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.

Det er totalt tildelt 635 nye statlige kunstnerstipend. I tillegg er det fordelt 33 garantiinntekter og 13 stipend til eldre fortjente kunstnere. Videre deles det ut vel 11,7 mill. kroner til diverse stipend, fordelt på de resterende kategoriene i oversikten nedenfor.

Stipendene er fordelt slik

105 antall arbeidsstipend, a kr 163 500

118 antall arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere, a kr 163 500

Diversestipend:

198 antall reise- eller studiestipend

120 antall materialstipend

60 antall etableringsstipend

18 antall etableringsstipend for skjønnlitterære forfattere og oversettere

14 antall vikarstipend

2 antalle Svalbardstipend

Oversikt over tildelte stipend for 2005
Oversikt over tildelte garantiinntekter for 2005
Pressemelding: Stipend for eldre fortjente kunstnere