Historisk arkiv

Forlengelse av dagens automatregime

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Dagens automatregime vil bli videreført ut over 30. juni 2005. (16.03.05)

Pressemelding

Nr.: 37/05
Dato: 16.03.05
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Henning Gorholt, tlf. 95 08 96 94

Forlengelse av dagens automatregime

Dagens automatregime vil bli videreført ut over 30. juni 2005. - I løpet av april vil det bli fastsatt hvor lang forlengelsen blir, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Lagmannsretten skal i juni ta stilling til om norske myndigheter i følge EØS-avtalen kan regulere automatmarkedet gjennom en enerettsmodell med Norsk Tipping som operatør. – Stortinget har vedtatt en regulering som vil sikre den klart mest forsvarlige driften av et slikt marked, sier Svarstad Haugland.

Fra og med i dag vil det ikke være tillatt å endre oppstillingsstedet til gevinstautomater. Instruks om dette blir gitt politiet. Dette vil også bli forskriftfestet etter en høringsrunde.

Etterspørselen etter hjelp og behandling for spilleavhengighet er økende, og omsetningen i de ca. 17 000 eksisterende automater har også steget i 2004. - De allmenne skadevirkningene av spilleautomater er stigende. Derfor er det viktig med en raskest mulig avklaring, understreker statsråd Valgerd Svarstad Haugland.