Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kvarme fikk størst oppslutning blant biskopene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Flertallet av biskopene i Den norske kirke mener at biskopen i Borg, Ole Christian Mælen Kvarme, er best skikket til å bli ny biskop i Oslo bispedømme. ( 22.02.05)

Pressemelding

Nr.: 27/05
Dato: 22.02.2005
Kontaktperson: Eksedisjonssjef Ole Herman Fisknes, tlf 22 24 79 00

Kvarme fikk størst oppslutning blant biskopene

Flertallet av biskopene i Den norske kirke mener at biskopen i Borg, Ole Christian Mælen Kvarme, er best skikket til å bli ny biskop i Oslo bispedømme.

Fem av biskopene har Kvarme som sitt førstevalg. To av biskopene har prost Trond Bakkevig på førsteplass og to har Kirkerådsdirektør Erling Pettersen som nr. 1.

Biskopenes rangering:

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Biskop Ole Chr. M. Kvarme

5

2

2

Prost Trond Bakkevig

2

4

1

Direktør Erling J. Pettersen

2

2

3 ½

1

Generalsekretær Helen Bjørnøy

1

1

Oversikten omfatter ni av landets 11 biskoper som nå har gitt sine uttalelser til departementet. Gunnar Stålsett har uttalt seg som medlem av Oslo bispedømmeråd. Ole Chr. Kvarme har ikke avgitt uttalelse.

Ved den rådgivende avstemningen fikk Kvarme flest stemmer fra de stemmeberettigede gruppene (menighetsrådene, prestene og andre i vigslede stillinger i Oslo bispedømme, landets proster og de teologiske professorene). Et flertall i Kirkerådet har anbefalt Pettersen og et flertall i bispedømmerådet har anbefalt Bakkevig.

Det er Kongen i statsråd som skal utnevne den nye biskopen i Oslo etter Gunnar Stålsett som har fått avskjed i nåde fra 1. mars 2005. Utnevnelsen er ventet før påske.

Til toppen