Historisk arkiv

Utbetalingsautomatene avvikles fra nyttår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet har besluttet at eksisterende utbetalingsautomater avvikles innen utgangen av 2005 og at enerettsmodellen til Norsk Tipping iverksettes i løpet av 2006. (23.09.05)

Pressemelding

Nr.: 135/05
Dato: 23.09.2005
Kontaktperson: Informasjonsrådgiver Siv Haugan, tlf. 90 23 20 17

Utbetalingsautomatene avvikles fra nyttår

Kultur- og kirkedepartementet har besluttet at eksisterende utbetalingsautomater avvikles innen utgangen av 2005 og at enerettsmodellen til Norsk Tipping iverksettes i løpet av 2006.

- Borgarting lagmannsrett har konkludert med at enerettsmodellen ikke er i strid med EØS-avtalen. Automatreformen er et avgjørende sosialpolitisk tiltak for å begrense spilleavhengighet. Dagens utbetalingsautomater skaper mer samfunnsmessige problemer enn noe pengespill har gjort i Norge. Disse automatene må derfor fjernes så fort som mulig, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

På grunn av den midlertidige videreføringen av dagens automater ut 2005 vil de organisasjonene som har slike automater samlet motta om lag 2 milliarder kroner i automatinntekter i år. Dette er over 1 milliard kroner mer enn det inntektsnivået Stortinget forutsatte da automatreformen ble vedtatt i 2003. Dermed blir det ikke utbetalt særskilt kompensasjon for bortfall av tapte automatinntekter i 2006.

Samlet sett vil automatorganisasjonene sikres et gjennomsnittlig årlig inntektsnivå tilsvarende 933 mill. kroner i hele gjennomføringsperioden 2005-2008, slik forutsatt av Stortinget. Også idretten og kulturen vil sikres en stabil overføring fra Norsk Tippings pengespill i denne perioden.

Visse organisasjoner som hadde automatinntekter i 2001 mistet sine automatinntekter fra 1.1.2005. Disse vil motta særskilt inntektskompensasjon for 2005 og 2006.