Historisk arkiv

Dagens automatregime forlenges til 31. desember

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Tillatelsene for dagens gevinstautomater blir forlenget frem til 31. desember 2005. (25.04.05)

Pressemelding

Nr.: 52/05
Dato: 25.04.2005
Kontaktperson: Fungerende informasjonssjef Siv Haugan, tlf. 22 24 80 52

Dagens automatregime forlenges til 31. desember

Tillatelsene for dagens gevinstautomater blir forlenget frem til 31. desember 2005. – Vi vil avvente dom fra Borgarting lagmannsrett om enerettsmodellen før vi endrer dagens automatmarked, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

- En forlengelse er svært uheldig i lys av de store problemene som følger av dagens automatdrift. På kort sikt finnes likevel ingen annen mulighet. Jeg håper vi kan avvikle det eksisterende automatregimet fra kommende nyttår, sier statsråd Svarstad Haugland.

I perioden frem til 31. desember vil dagens automatregime være "fastfrosset". Det blir totalforbud mot utplassering av flere automater. Det vil heller ikke være tillatt å endre oppstillingsstedet til automatene eller å forandre på selve automatene.

Kultur- og kirkedepartementet har vurdert å innføre et midlertidig totalforbud mot utplassering av automater. Av rettslige og praktiske grunner vil imidlertid et totalforbud vanskelig kunne gjennomføres i perioden frem til lagmannsrettens dom om enerettsspørsmålet er rettskraftig.

Statens anke over dommen fra Oslo tingrett i oktober 2004 om enerettsmodellen for Norsk Tipping er berammet i Borgarting lagmannrett i juni 2005. Dommen er forventet i løpet av sommeren.