Historisk arkiv

Borre kommune endrer navn til Horten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen har 11. januar vedtatt at Borre kommune i Vestfold skifter navn til Horten med virkning fra 1. juni 2002.

Pressemelding

Nr.: 02/2002
Dato: 11.01.2002

Borre kommune endrer navn til Horten

Regjeringen har 11. januar vedtatt at Borre kommune i Vestfold skifter navn til Horten med virkning fra 1. juni 2002.

Borre kommune søkte høsten 2001 om endring av kommunenavnet til Horten. Kommunen valgte å holde en rådgivende folkeavstemning om navnespørsmålet før søknaden ble fremmet. Folkeavstemningen viste et flertall for endring av kommunenavnet.

- Det skal svært tungtveiende hensyn til for å overprøve en kommunes ønske i slike saker, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. – Regjeringen har derfor vedtatt at kommunen skal skifte navn til Horten kommune.