Historisk arkiv

Ein ny milliard til Husbanken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding

Nr.: 91/2002
Dato: 03.10.2002

Ein ny milliard til Husbanken

Regjeringa vil gi Husbanken ein milliard meir å rutte med neste år.

- Husbanken skal framleis vere ein sentral reiskap for å løyse viktige utfordringar i bustadpolitikken. Derfor vil Regjeringa utvide låneramma for Husbanken frå 13 til 14 milliardar kroner i statsbudsjettet, seier kommunalminister Erna Solberg.

Innanfor låneramma skal Husbanken prioritere ungdom og vanskelegstilte. Det skjer mellom anna gjennom den nye ordninga med Startlån. I tillegg er finansiering av barnehagar prioritert. For lån til nybygg skal det prioriterast prosjekt med livsløpstandard og prosjekt med gode miljøkvalitetar. Låneramma blir fordelt jamt utover året.