Historisk arkiv

Kommunesektorens inntekter øker med 2,6 milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding

Nr.: 87/2002
Dato: 03.10.2002

Kommunesektorens inntekter øker med 2,6 milliarder kroner

Regjeringen foreslår en realvekst i kommunesektorens inntekter i 2003 på i alt 2,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer vel 1^1 prosent. Veksten blir dermed i overkant av det som ble varslet i Kommuneproposisjonen i mai.

500 millioner kroner av veksten kommer som frie inntekter, fordelt med 300 millioner kroner til kommunene og 200 millioner kroner til fylkeskommunene.

- Det er lagt opp til et stramt budsjett til neste år, både for kommunesektoren og øvrige områder. Dette vil kreve fortsatt forenklings-, moderniserings- og omstillingsarbeid i kommunesektoren. I tillegg er det behov for at kommunene blir flinkere til å utnytte virkemidler som konkurranseutsetting og interkommunalt samarbeid. I tillegg til fortsatt realvekst vil Regjeringens viktigste bidrag være større handlefrihet lokalt, sier kommunalminister Erna Solberg.

Veksten i frie inntekter blir noe lavere enn varslet i Kommuneproposisjonen. Dette skyldes at Stortinget har pålagt økt øremerking av inntektene, i første rekke knyttet til barnehagesatsingen.

De viktigste øremerkede satsingene er barnehager, sykehjemsplasser og omsorgsboliger innen eldreomsorgen og oppfølging av handlingsplanen innen psykiatrien.

Kommunesektoren vil i 2003 få en økning i pensjonspremien for lærere på knapt 1,7 milliarder kroner. Dette dekkes av staten ved en økning av rammetilskuddet. Beløpet kommer i tillegg til den varslede inntektsveksten.