Historisk arkiv

Mer rettferdig bostøtteordning for barnefamilier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding

Nr.: 89/2002
Dato: 03.10.2002

Mer rettferdig bostøtteordning for barnefamilier

Dagens finansieringskrav i bostøtteordningen for barnefamilier har ført til at mange barnefamilier med lave inntekter og høye utgifter faller utenfor ordningen på grunn av krav til finansiering av boligen.

- Som et ledd i Regjeringens tiltaksplan for bekjempelse av fattigdom vil Regjeringen fjerne kravet om husbankfinansiering for barnefamilier som bor i selveide boliger, sier kommunalminister Erna Solberg. Som følge av denne endringen øker bostøtten med 77 millioner kroner, og vil gi om lag 5000 nye barnefamilier årlig 23 100 kroner i bostøtte fra og med 1. termin 2003.

- Bostøtten er et svært sentralt virkemiddel for at økonomisk vanskeligstilte kan bo trygt. I de senere årene har boutgiftene økt. For å ta høyde for de økte boutgiftene og inntektsendringene vil vi justere satsene i bostøtteordningen i forhold til dagens kostnads- og inntektsnivå, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

For neste år foreslår Regjeringen å styrke bostøtteordningen med om lag 176 millioner kroner. Bevilgningen vil da bli på vel 1,9 milliarder kroner i 2003. Bostøtten er et av de viktigste virkemidlene fra Regjeringen for at også økonomisk vanskeligstilte kan bo trygt. Det er om lag 105 000 husstander som mottar slik støtte.