Historisk arkiv

Norskopplæring bare til dem som skal bli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen foreslår at voksne asylsøkere fra neste år ikke skal få tilbud om norskopplæring i mottak.

Pressemelding

Nr.: 98/2002
Dato: 03.10.2002

Norskopplæring bare til dem som skal bli

Regjeringen foreslår at voksne asylsøkere fra neste år ikke skal få tilbud om norskopplæring i mottak. Det er i 2003-budsjettet kun rom til å gi norskopplæring til voksne med positivt vedtak som skal bosette seg her i landet.

Men Regjeringen mener det er viktig å aktivisere dem som sitter i mottak og har på denne bakgrunn lagt inn forslag om å styrke tilbudet til ulike aktiviteter i statlige asylmottak med 4,8 millioner kroner.

Videre ønsker Regjeringen å opprette en ordning der frivillige organisasjoner gir informasjon til asylsøkere om asylsaksbehandlingen. I budsjettforslaget er det lagt inn 5,2 millioner kroner til dette.